Om universitarium

Hvad er Universitarium?

Universitarium er et sommereksperimentarium for børn og unge. Formålet med Universitarium er at øge børn og unges interesse for videnskab og forskning og har fokus på naturvidenskab og teknik men altid sat i et perspektiv som modtageren kan forholde sig til. Der er fri entré for alle, og der er åbent alle dage i juli, august og september. 

Udstilling for sanser og krop

På Universitarium kan børn og unge eksperimentere med forskellige forsøg for derigennem at udforske verden. Naturvidenskab og teknik er udgangspunktet for udstillingen. Udstillingen skal være for sanserne og kroppen, og hands-on oplevelser er højt prioriterede.

Interaktive forsøg

Der lægges stor vægt på, at forsøgene er interaktive, så publikum bliver involveret og får indtryk af, at viden om og arbejde med natur og teknik er både interessant, nyttigt og sjovt. Desuden vil vi gerne synliggøre, at naturvidenskab, teknologi, samfund og kultur er nært forbundet med hinanden og gensidigt påvirker hinanden. Formålet med udstillingen er ikke at reklamere for bestemte uddannelser.

VIGTIGT

Børn under 12 år skal ledsages af 1 voksen. Grupper på over 8 børn pr. voksen bedes aftale besøg på forhånd. 

Unge formidler til unge

Det er studerende fra Aalborg Universitets ingeniør og naturvidenskabelige uddannelser samt UCNs læreruddannelse der viser rundt på udstillingen – de såkaldte piloter.

Det betyder, at det er unge som selv har interesse for formidling af videnskab, der underviser, og derfor gør de det på en levende og fængslende måde. Piloterne taler de unges sprog, hvilket gør, at de bedre kan forklare vanskeligt forståelige fænomener med ord og eksempler, som fanger de unges interesse.

For de besøgende børn betyder det meget at møde unge, som selv har valgt at studere naturvidenskab og teknik og interesserer sig for området.
 

Tidligere års temaer

Universitarium forbeholder sig ret til at tage billeder og optage video af udstilling til brug som dokumentation og i markedføringsøjemed.